HCA på Statens Museum for Kunst

Den 9. februar 2005 åbnede udstillingen "Her i Italien... H.C. Andersen og guldaldermalerne" på Statens Museum for Kunst. Udstillingen er støttet af H.C. Andersen 2005 Fonden, og vises fra 12. februar - 12. juni 2005.

Af Tina Kristensen - H.C. Andersen 2005 - 10 Februar 2005

Museumsdirektør Allis Helleland var konferencier ved åbningsarrangementet, der begyndte med at trompetist og komponist Palle Mikkelborg gav en musikalsk introduktion til H.C. Andersens univers. Derefter blev udstillingen "Her i Italien... H.C. Andersen og guldaldermalerne" præsenteret af forfatter og kunsthistoriker Hans Edvard Nørregård-Nielsen, der har tilrettelagt udstillingen.

Hans Edvard Nørregård-Nielsen har sammensat en udstilling, der følger H.C. Andersens første rejse til Italien i 1833-34, og præsenterer digteren som elev af guldaldermalerne. Dette sker bl.a. ved at kombinere H.C. Andersens tegninger fra rejsen og udpluk fra hans breve og rejsedagbøger med udvalgte danske guldaldermalere, der - ligesom H.C. Andersen - var meget inspirerede af den italienske natur og kultur. Dermed optræder malerier af Constantin Hansen, Wilhelm Marstrand og Jørgen Roed i nye sammenhænge med H.C. Andersens univers, ligesom ældre fotografier med italienske motiver suppleres med nye optagelser af fotografen Janne Klerk. I forbindelse med udstillingen udgiver Gyldendal i april måned Hans Edvard Nørregård-Nielsens bog "Her i Italien... H.C. Andersen og guldaldermalerne".

Efter Hans Edvard Nørregård-Nielsens præsentation af udstillingen fremførte skuespilleren Lise Schrøder et uddrag af H.C. Andersen-monologen "Min søn digteren", skrevet af Dorrit Willumsen og instrueret af Jan Hertz. Monologen opføres i sin helhed kl. 12.00, hver dag undtagen mandag, fra d. 13. til 20. februar 2005 på Statens Museum for Kunst.

Generalsekretær for H.C. Andersen 2005 Fonden, Lars Seeberg, deltog også i åbningsarrangementet. Han udtalte sin store glæde over Hans Edvard Nørregård-Nielsens tilrettelæggelse af udstillingen, der sammen med de øvrige aktiviteter i H.C. Andersen-året 2005 vil være med til at kaste nyt lys over H.C. Andersens liv og værk. Generalsekretær Lars Seeberg udnævnte herefter to danske H.C. Andersen-ambassadører: Den internationalt anerkendte violinist Nikolaj Znaider og teaterinstruktør og -chef Peter Langdal. Generalsekretær Lars Seeberg motiverede udnævnelsen med deres store engagement for kunsten, deres fortælleevne og deres arbejde for at udvikle og udbrede kunst både nationalt og internationalt. 

Nedenfor følger information om udstillingen "Her i Italien... H.C. Andersen og guldaldermalerne" samt om H.C. Andersen-ambassadørerne Nikolaj Znaider og Peter Langdal.

For mere information: 

Have PR & Kommunikation
Pressekoordinator, H.C. Andersen 2005
Tlf. 33 25 21 07
E-mail:

Pressekoordinatorer:
Anette Juhl Rasmussen, E-mail:  
Tina Kristensen, E-mail:


Udstillingen "Her i Italien... H.C. Andersen og guldaldermalerne" på Statens Museum for Kunst 12. februar - 12. juni 2005

"Alt er maleri", bemærkede H.C. Andersen flere gange begejstret i brevene hjem fra sin første italiensrejse. Forårets store udstilling på Statens Museum for Kunst tager publikum med til det Italien, den folkekære forfatter og 200-års-jubilar besøgte i 1833-34. H.C. Andersens møde med kulturens vugge og de danske guldaldermalere på hans rejse blev et afgørende vendepunkt i hans liv og forfatterskab. Kunsthistorikeren og forfatteren Hans Edvard Nørregård-Nielsen har skabt en udstilling, der tegner et billede af H.C. Andersen som en slags elev af de danske guldaldermalere. "Det er ligegyldigt, hvad du vil med Italien, for det drejer sig om, hvad Italien vil med dig. Det gav os en guldalderkunst samt ikke at forglemme H.C. Andersen", siger udstillingens tilrettelægger.

I digterens fodspor
Udstillingen følger H.C. Andersens færd ned gennem Italien. Første stop er Firenze, hvor digteren overvældes, nærmest tynges, af byens imponerende kulturrigdomme. Turen fortsætter til Rom og særligt de steder, H.C. Andersen og de øvrige danske kunstnere frekventerede, bl.a. Colosseum, Forum Romanum og Piazza Barberini. Sydover i retning af Napoli gribes digteren med fornyet intensitet i mødet med Sydens storslåede skønhed som i Pompeji og Capri. Udstillingen gør et sidste afgørende stop med H.C. Andersen i Venedig.

Med en billedkunstners øjne
"Der lærte jeg Natur og Kunst at kjende", sagde H.C. Andersen senere om sin rejse til Italien. Her havde han fundet ro og inspiration, ikke mindst blandt de danske billedkunstnere, som modsat det litterære parnas i København kunne rumme den både følsomme og selvsmagende digter. Udstillingen viser, hvordan H.C. Andersen i løbet af rejsen tilegner sig et blik på verden, som ligner billedkunstnernes tilgang til deres stof. Ikke blot opsøger han de samme motiver, hans skriveproces ændrer sig på en måde, så den gentager malernes indsamling af materiale, deres skitsebrug og deres fokus på øjeblikket, det sansede og iagttagede. Oplevelserne og iagttagelserne samlede H.C. Andersen i sin første roman Improvisatoren fra 1835, som blev hans litterære gennembrud og dermed ændrede alt for den håbefulde forfatter.      

Indtryk på indtryk
Det er et overvældende materiale, Hans Edvard Nørregård-Nielsen har bearbejdet. Udstillingen fletter i kollageform den unge H.C. Andersens tegninger fra rejsen og udpluk fra hans værker, breve og rejsedagbøger med værker af tidens guldaldermalere og generationerne før og efter. Malerier af kunstnere som Constantin Hansen, Wilhelm Marstrand og Jørgen Roed optræder i nye nærværende sammenhænge med H.C. Andersens univers, ligesom de omvendt illustrerer fikspunkterne i digterens dannelsesrejse. Ældre fotografier suppleret med nye optagelser af fotografen Janne Klerk vil i udstillingen understrege en række sammenhænge, der i et spænd på næsten 200 år fastholder noget ganske uforanderligt ved de italienske lokaliteter. I forlængelse af udstillingen vises derudover Jacob Jørgensens film Jeg så det land om Hans Edvard Nørregård-Nielsen, der følger H.C. Andersens spor i Italien.

Bogudgivelse på Gyldendal
Her i Italien... H.C. Andersen og guldaldermalerne
Af Hans Edvard Nørregård-Nielsen.
Med et væld af de bedste malerier, tegninger og fotografier fastholder Hans Edvard Nørregård-Nielsens bog det Rom, som H.C. Andersen færdedes i. Bogen indledes med glimt fra alle de veje, som førte de danske kunstnere frem til Rom, ligesom kunstnernes boliger, vaner og daglige liv i byen dokumenteres. Det er H.C. Andersen, når han er allermest selvspejlende, som er bogens hovedperson, men Hans Edvard Nørregård-Nielsen inddrager en lang række af de danske kunstnere, som ligeledes trådte i karakter i Italien, og som undertiden havde held til for en stund at sprænge begrænsningerne i deres talent.

Omkring 400 sider, rigt illustreret.
Stort format, helindbundet.
Pris: 299 kr. Udkommer medio april.

Pressefotos kan downloades på www.smk.dk(information/presserum/pressefotos)

For yderligere oplysninger, kontakt:
Pressekoordinator Jakob Fibiger Andreasen
Tlf. 33748474. E-mail:


Information om H.C. Andersen-ambassadørerne Nikolaj Znaider og Peter Langdal

Nikolaj Znaider: Internationalt anerkendt violinist, der er berømmet og prisbelønnet for sin tonekvalitet, virtuositet og sit rige og nuancerede musikalske udtryk. Han modtog i 1997 en de mest respekterede priser i den klassiske musikverden: Førsteprisen ved The Queen Elizabeth Competition i Bruxelles. Nikolaj Znaider spiller årligt omkring 100 koncerter med en lang række anerkendte dirigenter og orkestre verden over.

Peter Langdal: En af Skandinaviens vigtigste instruktører, der med sin nyskabende tænkning og praksis har spillet en vigtig rolle for scenekunstens udvikling. Han har arbejdet med såvel moderne dramatik som store klassikere, samt operaer og musicals. Som chef på Betty Nansen Teateret har Peter Langdal desuden været med til at igangsætte integrations- og undervisningsprojektet Players Project og teaterprojektet De andres tanker for at bygge bro mellem mennesker, meninger, fordomme, kulturer og erfaringer.


Tilbage