HCA NYHEDER International turismemarkedsføring af HCA 2005

HCA 2005 fejringen er verdensomspændende, men den største del af fejringen finder naturligt sted i Danmark. Og der er stor interesse for Danmark i 2005.

Af on - H.C. Andersen 2005 - 03 Februar 2005

Med en særbevilling fra Økonomi- og Erhvervsministeriet gennemføres den internationale turismemarkedsføring af HCA 2005 i et samarbejde mellem VisitDenmark, Wonderful Copenhagen, Fonden Fyntour, Destination Odense og Midtfyn, Odense Bys Museer og HCA 2005. Turismen vurderer en mulig ekstra omsætning på op mod en kvart milliard.

Markedsføringsaktiviteterne har i 2003 og 2004 haft særligt fokus på at påvirke de udenlandske turoperatører (udbydere af rejser til Danmark), kongresarrangører og mødeplanlæggere til at medtage Danmark med HCA 2005 som et element/tema i deres programmer for 2005. Allerede i 2004, men særligt i 2005 flyttes indsatsen til en mere konsumentrettet bearbejdning på markederne. Pressebearbejdningen i udlandet gennemføres hovedsageligt i form af tværnationale presseture, individuelle pressebesøg og VNRs (filmede pressemeddelelser).

Samarbejdet mellem HCA 2005 og turismeerhvervet har væsentligt øget muligheden for at Danmark på flere måder opnår en positiv effekt af investeringen i såvel markedsføring af fejringen som selve kulturprojektet HCA 2005.

Generalsekretær for H.C. Andersen 2005 Fonden Lars Seeberg siger:
"H.C. Andersen 2005 Fonden noterer sig naturligvis turismeerhvervets optimistiske tal for jubilæumssåret med stor glæde. For H.C. Andersen 2005 Fonden handler det selvfølgelig først og fremmest om udbredelsen af kendskabet til H.C. Andersen og hans forfatterskab, men det er meget spændende, hvis H.C. Andersen-årets aktiviteter kan være med til at give Danmark en markant kulturprofil i omverdenens øjne og fungere som isbryder for turismen. De mange kulturprojekter, som er sat i værk ude i verden, stimulerer forhåbentlig interessen for at opleve det autentiske Andersen-land - også i årene efter 2005."


Fejringens økonomiske effekt
Det kan være vanskeligt at vurdere eller måle den eksakte turismemæssige økonomiske effekt af fejringen, men en skønsmæssig vurdering lyder på nuværende tidspunkt:

Region Fyn:
"I øjeblikket oplever de fynske møde-, kursus- og kongressteder en kraftig efterspørgsel i forbindelse med større arrangementer, som pga. jubilæumsåret henlægges til Fyn og i særdeleshed Odense. I øjeblikket er det afgjort denne del af branchen, som oplever den største effekt", udtaler direktør Kim Folmann Jørgensen, Fonden Fyntour.

Fyntour vurderer en turismemæssig effekt i 2005 for Fyn i størrelsesordenen +5% i overnatninger/omsætning, svarende til en omsætningsstigning på ca. 150 mio. kr. - alt andet lige - afledt af H.C. Andersen-året. Heraf forventes størst fremgang inden for møde-, kursus- og konferenceområdet - hvoraf ca. 40% af stigningen kommer fra udenlandsk turisme.

Hovedstadsregionen:
"I væksthenseende er Danmarks hovedstad kommet i liga med de europæiske storbyer der klarer sig bedst. Aktiviteterne i forbindelse med H.C. Andersen jubilæet betyder, at vi i 2005 kan få konsolideret turismevirksomhedernes indtjening. Vi ser HCA2005 som en løftestang for at gøre København modstandsdygtig og kampklar til den stærke internationale konkurrence, der er helt uundgåelig de næste mange år" siger adm. direktør Lars Bernhard Jørgensen, Wonderful Copenhagen.

Wonderful Copenhagen vurderer at turismen i hovedstadsregionen kan imødese en samlet vækst i 2005 på op til 5 pct. (inkl. effekt af HCA 2005), svarende til 329.000 flere kommercielle overnatninger (heraf 227.000 udenlandske) og 482 mio. kr. (heraf 332 mio. kr. fra udenlandsk turisme) i øget omsætning. Vurderingen er dels baseret på H.C. Andersen året, der byder på en mangfoldighed af aktiviteter i Hovedstadsregionen og som har taget afsæt i en stærk markedsføringsindsats, herunder stor opmærksomhed fra det nye store vækstmarked: Kina. Og dels på det kommende store kongresår, meldingerne om krydstogtanløb og effekterne af store markedsføringsprojekter, som VisitDenmark og Wonderful Copenhagen har gennemført i samarbejde med en lang række partnere. Herudover også de generelle økonomiske forecasts.


Uvurderlig opmærksomhed
"Den opmærksomhed om Danmark der genereres af de mange imponerende aktiviteter udspringer af hele HCA2005 året forventes at have en uvurderlig image værdi for Danmark som helhed. I turismeregi vil det give Danmark en mere nuanceret identitet i udlændingenes bevidsthed og løfter Danmarks image generelt og særligt omkring kultur og events. For at få et længerevarende turismemæssigt udbytte af HCA 2005 vil det være afgørende at der ovenpå den skabte opmærksomhed investeres i en øget markedsføringsindsats på væsentlige markeder i årene der følger, der sikrer at der som næste led efter denne branding fortsat arbejdes for at der udløses flere besøg til Danmark. Asien er f.eks. et af de største vækstmarkeder i disse år, og der vil med en øget målrettet indsats kunne skabes et øget forretningsgrundlag på mellem 500 mio. og en 1 mia. kr., hvilket kan generere mere end 1.000 nye arbejdspladser til erstatning for nogle af de mange jobs der sendes den anden vej." udtaler Ulrik Bülow, administrerende direktør, VisitDenmark.

Baseret på vurderingen i de to regioner og en vurdering af den mulige effekt af HCA 2005 for Danmark samlet set, forventes en afledt effekt i 2005 i form af en meromsætning på 200-250 mio. kr.

Udenlandske journalister har i stort omfang vist interesse forud for fejringen og der har været gennemført en lang række journalistbesøg i Danmark, dels i form af gruppepresseture, dels ved individuelle besøg. På de udvalgte markeder ser man interessen konkretiseret ved at Danmark og HCA 2005 indgår i de rejseprogrammer, der udbydes i 2005. I USA har HCA 2005 direkte medført at en væsentlig rejseudbyder har genoptaget Danmark i sit program.


Fakta
Budgettet for den internationale turismemarkedsføring i forbindelse med fejringen af H.C. Andersen udgør 10 mio. kr. fordelt på 2003, 2004 og 2005.

Markedsføringen finder sted på ti udvalgte nøglemarkeder:
Sverige, Norge, Tyskland, Benelux, UK, Irland, Italien, USA, Japan og Kina

Der tages udgangspunkt i fire forretningsområder:
CityBreak - Kystferie - Erhvervsturisme - Aktiv/Tema-ferie.

Der arbejdes med fire målgrupper:
Salgsled, mødeplanlæggere, presse, slutkunder.


Yderligere information
Maria Grønlund, HCA 2005 Projektleder, VisitDenmark.
E-mail: 
Tlf.:  32 88 99 21
Mobil:  22 88 77 55

Billeder:
http://billeder.visitdenmark.com/

Internet:
www.visitdenmark.com/hca2005
www.hca2005.dk


Tilbage