HCA NYHEDER Andersen og Gud

Ny bog ser på H.C. Andersen ud fra en teologisk synsvinkel.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 22 December 2004

Med afsæt i H.C. Andersens værker udforsker den nyudkomne bog "Andersen & Gud" den religiøse inspiration, der udgår fra digterens verden.

I en række tematiske læsninger af såvel eventyr som romaner, salmer og rejseskildringer kommer bogen med en række overraskende eksempler på Andersens teologiske relevans.

Baggrunden for bogen er forudsætningen om, at H.C. Andersen i hele sit liv, i alt hvad han troede, tænkte og fortalte, befandt sig inden for kristendommens univers.

Ud fra denne forudsætning har bogens bidragsydere igen valgt hver deres vinkel, som perspektiverer kristne temaer inden for forfatterskabet.

Bogen er redigeret af kirkehistorikeren lic.theol. Carsten Bach-Nielsen, Aarhus Universitet samt forfatter, foredragsholder og cand.theol. (tidligere sognepræst) Doris Ottesen. Begge med flere vægtige udgivelser bag sig.

"Andersen & Gud" er udgivet med støtte fra H.C. Andersen 2005 Fonden.

Carsten-Bach Nielsen og Doris Ottesen (red.):
Andersen og Gud - Teologiske læsninger i H. C. Andersens forfatterskab.
251 sider, 279 kr.

ISBN 87-7457-350-0


Tilbage