HCA NYHEDER H.C. Andersen og musikken - en webpræsentation

Det Kongelige Bibliotek har lanceret stort tema om H.C. Andersen og musikken på Internettet.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 02 December 2004

Blandt meget andet interesserede H.C. Andersen sig også for musik. Han havde en god sangstemme og ville gerne have været sanger på Det Kongelige Teater, men så langt rakte talentet alligevel ikke. I stedet blev den senere verdensberømte forfatter en ivrig teater- og koncertgænger. På den baggrund har Det Kongelige Bibliotek netop lanceret et stort tema-site om H.C. Andersen og musikken.

Både i Danmark og på sine mange rejser i udlandet opsøgte og overværede han operaer, et utal af koncerter og mere intime musikalske foredrag. Hans musikkendskab og interesse hjalp ham også, når der skulle vælges sange til de vaudeviller og eventyrkomedier, han skrev. De kendteste af datidens danske komponister havde et forholdsvis nært forhold til Andersen, og han kendte også en række udenlandske komponister og musikere personligt.

Udvalget
Andersens digte, dramatiske tekster og eventyr har inspireret et utal af komponister. I denne præsentation vises et lille udvalg af hans poetiske tekster i deres samspil med musikalske fortolkninger. I udvalget sættes spot på forskellige emner inden for de mange sange: operaarier, vaudevillesang, en national sang, en børnesang, en julesang etc. Både udenlandske og danske komponister er repræsenteret - Andersens samtidige såvel som senere kunstnere.

For hver titel fortælles lidt om teksten og musikkens historie. Derudover kan man se de trykte noder og i flere tilfælde også komponistens nodemanuskript og Andersens autografe håndskrift. En del af sangene kan også høres i et musikeksempel.

Redaktionelt
Det Kongelige Biblioteks webpræsentation af "H.C. Andersen og musikken" er udarbejdet og redigeret af forskningsbibliotekar Anne Ørbæk Jensen, Musik- og Teaterafdelingen (tekster til komponister, værker og illustrationer), kontorfuldmægtig Jens Egeberg, Musik- og Teaterafdelingen (lyd, noder og illustrationer) og forskningsbibliotekar Bruno Svindborg, Håndskriftafdelingen (illustrationer, implementering og projektansvarlig).

Du finder temaet her:
http://www.kb.dk/elib/noder/hcamusik/index.htm


Tilbage