HCA NYHEDER H.C. Andersens Hus får filial i København

Mandag den 15. november åbner Magasin og Odense Bys Museer H.C. Andersens gamle kvistkammer i Vingårdstræde 6 i København. Det bliver den eneste autentiske H.C. Andersen-bolig i København, som er tilgængelig for publikum. Indgang bliver gennem Magasin.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 29 Oktober 2004

H.C. Andersen har boet flere steder i København, men kammeret i Vingårdstræde 6, 3. sal, er det eneste af de steder, som stadigvæk ser ud, som var han lige trådt ud af døren. Det har siden i kortere tid været beboet af andre, og har også fungeret som systue. H.C. Andersens faste inventar, såsom alkove, skab og bord, var derfor blevet fjernet, men er nu blevet rekonstrueret i anledning af den kommende udstilling.

H.C. Andersen var 22 år, da han flyttede ind i kvistkammeret den 18. april 1827 og boede der i et år, til 1828. Digtet "Studenten", der udkom i 1829, handler om H.C. Andersen og hans tanker i kvistværelset i Vingårdstræde, hvor han forberedte sig til studentereksamen.

Yderligere referencer til hans tid i kvistkammeret dukkede op i H.C. Andersens senere værker, deriblandt i hans første teaterstykke, vaudevillen Kærlighed på Nicolai Tårn (1829), i romanen Kun en spillemand (1836), i Billedbog uden billeder (1839-44), og i eventyret Nissen hos spækhøkeren (1853).

Nu er Magasin og Odense Bys Museer med støtte fra H.C. Andersen Fonden 2005 gået sammen om at omdanne lejligheden til et museum, hvor man helt gratis vil kunne se H.C. Andersens gamle værelse, og et tilhørende udstillingsareal.

Udstillingen vil fortælle historien om H.C. Andersens liv under hans tid i Vingårdstræde med udsyn til hans liv i øvrigt. Man vil bl.a. kunne se en film om digteren, sidde og læse hans historier, og finde oplysninger om den bygning, hvori værelset findes, fordi den ejer sin egen, spændende historie.

Magasin har finansieret de ydre rammer for museet, som får indgang fra 3. sal i stormagasinet. Magasin har siden 1917 ejet bygningen i Vingårdstræde 6, men deres tilknytning til H.C. Andersen ender ikke der. Fra 1837 til 1848 boede digteren nemlig i det daværende Hotel du Nord, der lå, hvor Magasin nu ligger, og som varehuset tog navn efter.

H.C. Andersen 2005 Fonden har finansieret indholdet, som Odense Bys Museer står for at forvalte. Odense Bys Museer er ansvarlig for H.C. Andersen-museet i Odense, og værelset og udstillingsarealet i Vingårdstræde bliver således en filial af H.C. Andersens Hus.

FAKTA
Åbning af H.C. Andersen i Vingårdstræde
Dato: 15. november 2004
Tid: Magasins åbningstider
Sted: Indgang fra Magasin, 3. sal, Kgs. Nytorv
Entré: Gratis


Fakta om Magasin
For 136 år siden forenede Emil Vett og Theodor Wessel deres lyst til at sælge varer ved at åbne den allerførste Magasin-forretning i Vestergade i Århus. Her kunne man købe metervarer, tøj, duge, sengetøj og strikkegarn, og det blev lynhurtigt så populært, at makkerparret måtte udvide deres geschæft til større lokaler på Immervad, hvor Magasin Århus stadig har adresse. Næste bastion der skulle indtages var hovedstaden, og det blev i lejede lokaler under Hotel du Nord på Kgs. Nytorv i 1870.  Bid for bid lejede Wessel & Vett mere og mere plads i hotellet, og i 1879 tog alle forretninger det fælles navn Magasin du Nord, afledt af hotellets navn.

Magasin blev kendt som stedet hvor nye ideer og muligheder først så dagens lys. Vinduesudstillingerne ud mod Kgs. Nytorv var dér, hvor tidens tendenser altid kunne følges lige fra de enkle ruller med linned i 1880?erne til den nyeste mode i det følgende århundrede.
I dag består Magasin af otte stormagasiner på Kgs. Nytorv, i Lyngby, City 2, Rødovre, Odense, Kolding, Aalborg og Århus.


Fakta om Odense Bys Museer
Odense Bys Museer er ét museum med fire arbejdsområder (arkæologi, historie, kunsthistorie samt H.C. Andersen og Carl Nielsen). Museet kommunikerer med fokus på viden og oplevelser gennem udstillinger, arrangementer og udgivelser i otte udstillingssteder:

H.C. Andersens Hus, H.C. Andersens Barndomshjem, Den Fynske Landsby, Fyns Kunstmuseum, Carl Nielsen Museet, Carl Nielsens Barndomshjem, Bymuseet Møntergården - og nu også H.C. Andersen-museet i Vingårdstræde i København.

Odense Bys Museers formål er at bevare, udforske og formidle den fynske regions historie, hovedlinier i dansk kulturhistorie, samt H.C. Andersen og Carl Nielsen - i et nationalt og internationalt perspektiv.

Det er Odense Bys Museers vision, "at den historiske dimension opfattes som et samfundsbærende element i forståelsen af fortid og nutid som forudsætning for udvikling i fremtiden, og at fremme gæster og brugeres lyst til at vide mere, samt at demokratisere adgangen til viden og samlinger."


Fakta om H.C. Andersen 2005 Fonden
H.C. Andersen 2005 skal udvide kendskabet til og billedet af H.C. Andersens liv og værker i anledning af digterens 200 års fødselsdag i 2005. Dette skal ske gennem en lang række projekter inden for film og tv, litteratur, teater, opera, dans, multimedier, rytmisk og klassisk musik, underholdning, billedkunst, museale udstillinger samt undervisning og turisme. Det klare mål er, at så mange som muligt, herhjemme og i udlandet, børn såvel som voksne, skal få et større og mere nuanceret kendskab til digteren.

H.C. Andersen vil i 2005 blive fejret med såvel store produktioner med international gennemslagskraft som mindre begivenheder i lokalområder over hele verden. H.C. Andersen 2005 Fonden er etableret af Danmark ved Kulturministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Odense Kommune, Fyns Amt og Bikubenfonden. Hendes Majestæt Dronning Margrethe er protektor for H.C. Andersen 2005 Fondens arrangementer.


Tilbage