HCA NYHEDER Bog om H.C. Andersen til inspiration for lærere

Center for Børnelitteratur uddeler "Det er ganske vist! Lærerens bog om H.C. Andersen" gratis til landets grundskoler.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 22 September 2004

Bogen skal inspirere lærerne i grundskolen og give dem de bedst mulige forudsætninger for at arbejde med forfatteren i undervisningen op til og omkring fejringen af hans 200-års fødselsdag i 2005. Det er ganske vist! Lærerens bog om H.C. Andersen er den første bog som henvender sig direkte til lærerne i folkeskolen. Det er en bog, der ruster læreren til dette arbejde, i 2005 og årene fremover.

Anette Øster fra Center for Børnelitteratur udtaler i den forbindelse: "Hvis der skal være grundlag for også at fejre 200-året for H.C. Andersen, og hvis det ikke kun skal være de enkelte forundt at kende H.C. Andersen, er det nødvendigt, at man reflekterer over hvilke eventyr der undervises i og hvilket billede af forfatteren, man ønsker at fremstille for børnene. Med Det er ganske vist! har vi søgt at tydeliggøre forfatterskabets mangfoldighed."

Det er ganske vist! Lærerens bog om H.C. Andersen er netop udkommet på Roskilde Universitetsforlag. Den er på 105 sider og koster kr. 128,00.


Tilbage