HCA NYHEDER Den Fynske Landsby får millionbevilling

Odense Bys Museer modtager bevilling fra Fyns Amt til friluftsscenen i Den Fynske Landsby.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 20 September 2004

I forbindelse med indgåelse af budgetforlig i Fyns Amt i sidste uge fik Odense Bys Museer en bevilling på 5 mio. kr. i 2005 til forbedring og udbygning af friluftsscenen i Den Fynske Landsby.
 
Fyns Amt følger således op på den plan, som Odense Byråd har iværksat med at udvikle Den Fynske Landsby og til hvilket formål der er afsat 5 mio. kr. årligt i 2004-2006. Amtets indsats rettes mod en modernisering af friluftsscenen. Der foreligger en skitseplan, som skal sikre opførelse af nye publikumsfaciliteter, teknikrum og toiletter.

Projektet omfatter også generel renovering af amfiteatret, nyt scenegulv, indkøb af mobilt sceneudstyr, der muliggør hurtig op- og nedtagning af fleksibel scene og overdækning, lysudstyr m.m. Endelig er det også målet at søge at skabe en broovergang fra Engen i Fruens Bøge.
 
Én af landets smukkeste og mest stemningsfulde musik- og teaterscener får hermed et afgørende løft. Vi vil fastholde stemningen, men sikre at oplevelsen lever op til nutidens krav om tilgængelighed for gæster og brugere, smukke bygninger, gode handlemuligheder og ordentlige toiletforhold.
 
Den Fynske Landsby er en perle blandt regionens attraktioner. Her ser ud som fra H.C. Andersens tid - årene frem til slutningen af 1800-tallet. Årene hvor Grundloven blev til, og hvor landsoldaten drog af sted. Friluftsscenen er et supplement til museumsoplevelsen - med plads til begejstring.
 
Amtsborgmester Jan Boye siger om bevillingen: "Et enigt amtsråd står bag de 5 mio. kr. til den fortsatte udvikling af én af regionens store attraktioner. Vi er glade for at Odense Bys Museer med modernisering af friluftsscenen ønsker at skabe nye og forbedrede rammer for koncert- og teaterlivet på Fyn. Tusindvis af børn og voksne møder hvert år op i Den Fynske Landsby, hvor de får en god oplevelse. Turen ind gennem det enestående landsbymiljø sikrer at kulturarven får en fremtrædende plads i gæsternes bevidsthed"
 
Museumschef Torben Grøngaard Jeppesen udtaler: "Odense Bys Museer er meget taknemmelige for den opbakning, Fyns Amt hermed viser os. Det gør os i stand til at intensivere indsatsen for at gøre Den Fynske Landsby til et endnu mere attraktivt museum. Det er nødvendigt med jævne mellemrum at foretage større investeringer for at tilgodese kvalitet i formidlingen og krav til faciliteter.

For kort tid siden kunne første spadestik til Besøgscentret tages, og nu kan vi begynde den konkrete planlægning for sceneområdet. En god proces er sat i gang. Udover bevillingerne fra Odense Kommune og Fyns Amt er der bl.a. modtaget støtte fra Augustinus Fonden, et beløb på 4 mio. kr. som indgår i finansieringen af Besøgscentret"
 


Tilbage