HCA NYHEDER Landsdækkende HCA-plakatkonkurrence for børn

Nu skal børn over hele landet til at finde tuscher, farvekridt og blyanter frem i forbindelse med en ny H.C. Andersen plakatkonkurrence.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 16 September 2004

Den landsdækkende plakatkonkurrence blev skudt i gang i begyndelsen af september med det formål at skabe et varigt undervisningsmateriale om H.C. Andersen med substans og originalitet til børn i alle aldre.

Dette er sket på initiativ af Amtscentre for Undervisning landet over, som i Amtscentrenes Kontaktudvalg i foråret 2001 nedsatte en H.C. Andersen 2005 styregruppe med det formål at igangsætte og koordinere forberedelserne af det store jubilæumsår.

Et af de mange landsdækkende arrangementer med fokus på undervisningsperspektivet er denne plakatkonkurrence, som er støttet af H.C. Andersen 2005 Fonden.

I november skal der så kåres 16 plakater i alt - én fra hvert amt. I de enkelte amter er der nedsat bedømmelseskomiteer, som skal udvælge den bedste plakat, og disse komiteer består af kunstkendere inden for amtet. Når de 16 bedste plakater er udvalgt i november, vil der være en præmieoverrækkelse i december 2004, hvor plakattegnerne bliver hædret i hvert enkelt amt.

Tilsammen vil vinderplakaterne udgøre en billedfrise over H.C. Andersens liv og eventyr, idet hvert amt får tildelt forskellige tidsperioder af H.C. Andersens liv.

Det er meningen, at den billedfrise, der kommer ud af denne konkurrence, skal bruges som et varigt undervisningsmateriale til skolebørn, omhandlende H.C. Andersens liv og værker. Det er således en enestående mulighed for at komme gennem hele eventyrrækken fra 1835-72.

Karin Larsen fra Amtscenter for Undervisning i Roskilde Amt udtaler:

"Mit livs billedfrise", ville H.C. Andersen sikkert sige, hvis han så den billedfrise som bliver resultatet af denne plakatkonkurrence. Med denne plakatkonkurrence får elever fra hele landet nu en enestående mulighed for at fordybe sig i H.C. Andersens liv og eventyr. Vi mener, at konkurrencen er en god måde at involvere børn og unge i udarbejdelsen af et varigt H.C. Andersen undervisningsmateriale med relevans, faglig substans og sjæl, som fremover vil kunne bruges på alle klassetrin.

Ud over det undervisningsmateriale, der kommer ud af vinderplakaterne, vil de øvrige indsendte plakater blive udstillet forskellige steder i amterne, på for eksempel biblioteker, skoler, institutioner, hospitaler, rådhuse o.a., så alle får mulighed for at nyde de mange kreative fortolkninger af H.C. Andersen.

Der er i samme forbindelse udviklet en hjemmeside www.andersen2005.dk, hvor skolerne og andre nysgerrige sjæle kan finde informationer om plakatkonkurrencen og det øvrige H.C. Andersen undervisningsmateriale, som findes i amtscentrenes regi.

Kontaktperson for plakatkonkurrencen:
Lone Grinder
ACU Frederiksborg Amt
Tlf.: 48 20 15 00
E-mail:


Profil - Plakatkonkurrencen
De indsendte plakater skal indeholde følgende:

Foruden eventyrene som H.C. Andersen skrev i de pågældende perioder, kan der på samtlige plakater indgå 3 af de mest kendte eventyr. Der skal være billeder fra digterens opholdssteder og billeder af de personer som han omgav sig med. Derudover der skal være et portræt af H.C. Andersen så nær den givne periode som muligt - og så en "ælling".

Plakatens størrelse skal være 100x70, og den laves som en collage af elevtegninger, udklip, tekst, skrifttegn, m.v. Eleverne skal som forberedelse læse eventyr og gå på opdagelse på www.andersen2005.dk, hvor der er spændende informationer og links. De skal tegne, printe ud og arbejde med plakaten og dermed deltage i lodtrækningen om at blive amtets plakat.

Deadline for indlevering af plakater til deltagelse i konkurrencen er 1.november 2004.


Profil - Amtscentrene i Danmark
Amtscentrene i Danmark har som hovedopgave at oplyse, formidle, rådgive og vejlede om undervisningsmaterialer til undervisere i grundskolen, ungdomsuddannelserne, voksenuddannelserne og specialundervisningen. Amtscentrene har den tætte kontakt til landets skoler og institutioner og tilbyder fagdidaktisk viden om en bred vifte af undervisningsmaterialer.

Centralt i amtscentrenes arbejde er kurser og efteruddannelse af undervisere. Den tætte kontakt til den enkelte skole og lærerne giver basis for den praksisnærhed som er helt central og unik i amtscentrenes ydelser.

www.amtscentrene.dk


Tilbage