HCA NYHEDER Mette Holst ny direktør for HCA-abc Fonden

Mette Holst ansættes som direktør for den humanitære fond HCA-abc Fonden til bekæmpelse af analfabetisme i H.C. Andersens navn.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 18 August 2004

Den 1. oktober tiltræder Mette Holst, kontorchef i Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet, stillingen som direktør for HCA-abc Fonden. Fonden er etableret i nye lokaler, Nygade 7 i København.

En stor ledererfaring fra forskellige ministerier giver Mette Holst en væsentlige ballast til at varetage direktørstillingen i den nye fond, hvor hun skal lede fondens omfattende arbejde i kampen mod analfabetisme. Ifølge UNESCOs Institut for Statistik findes der omkring én milliard analfabeter i verden, heraf er 15 procent børn, dermed anses analfabetisme i dag som et af jordens største sociale problemer.

Mette Holst er 52 år og har i løbet af sin omfattende erhvervskarriere arbejdet i flere ministerier senest i Danmarks Eksportråd i Udenrigsministeriet. Hun har blandt andet beskæftiget sig med både nationale og internationale områder inden for eksportfremme, erhvervspolitik og energiplanlægning. Hendes store ledelseserfaring gør hende til et oplagt valg til posten som direktør for HCA-abc Fonden.

Formanden for HCA-abc Fonden, Elvar Vinum udtaler:
"Med ansættelsen af Mette Holst som direktør er HCA-abc Fonden godt rustet til at varetage sin aktivitet som deltager i kampen mod analfabetisme. Mette Holsts erfaring og personlighed er et stort aktiv for fonden og jeg glæder mig meget til samarbejdet."

Uden at kunne læse og skrive bliver det stadig sværere for det enkelte menneske at kunne overleve og fungere i et samfund, der i stigende grad er baseret på kommunikation. Derfor har Bikubenfonden stiftet HCA-abc Fonden.

Med H.C. Andersen som løftestang vil HCA-abc Fonden, som blev stiftet i april 2004 af Bikubenfonden, bidrage til at bekæmpe analfabetisme på verdensplan. En særlig vægt vil blive lagt på børn, unge, kvinder og etniske minoriteter i udviklingslande. HCA-abc Fonden vil også støtte projekter af særlig karakter f.eks. uddannelse af lærere, skoleophold, udvekslingskurser, symposier samt projekter, der kan sikre en faglig ekspertise.

Med en donation på 80 mio. kr. til H.C. Andersen 2005 Fonden har Bikubenfonden status som eksklusiv privat samarbejdspartner i forbindelse med den officielle fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag i 2005. Denne eksklusivitet har Bikubenfonden stillet til rådighed for HCA-abc Fonden og dennes arbejde med at indsamle penge til det humanitære formål, der vil blive en varig og værdig arv efter fejringen af H.C. Andersen i 2005.

HCA-abc Fonden har for at genere midler til det humanitære arbejde indgået et formelt samarbejde med H.C. Andersen 2005 Fonden om at udnytte de kommercielle muligheder, der eksisterer i forbindelse med fejringen i 2005. Alle virksomheder, der således ønsker at benytte sig af H.C. Andersen 2005 Fondens officielle logo (eller HCA-abc Fondens eget logo), skal betale en royalty til HCA-abc Fonden af de produkter, der bærer logoet. Der er allerede nu indgået aftaler med en del danske virksomheder og flere er på vej.

Disse virksomheder er således med til at bakke op om HCA-abc Fondens formål, som er at støtte igangværende og nye initiativer og projekter til bekæmpelse af analfabetisme på et globalt plan.

HCA-abc Fonden vil arbejde tæt sammen med eksisterende humanitære organisationer til bekæmpelse af analfabetisme. Fonden har i den forbindelse allerede indledt en tæt dialog med såvel Unicef som UNESCO og flere organisationer vil blive inddraget i den kommende tid.

HCA-abc Fonden planlægger også at igangsætte egne projekter til bekæmpelse af analfabetisme.


Profil på Mette Holst

Mette Holst
52 år, gift med departementschef Michael Ditmer og har en søn på 19 år.

Mette Holst har i løbet af sin omfattende erhvervskarriere bevæget sig indenfor et bredt spekter af den offentlige sektor, hvor hun har beskæftiget sig med både nationale og internationale interesser inden for både eksportfremme og energiplanlægning.

Sep. 03 - Kontorchef, Udviklingschef i Danmarks Eksportråd
Jan. 00 - sep. 03 Kontorchef i Danmarks Eksportråd
Sept. 94 - dec. 99 Kontorchef i Erhvervsfremmestyrelsen, Erhvervsministeriet
Dec. 91 - sep. 94 Chef for salgs-, informations- og produktionsafdelingen samt direktionssekretær i Dansk Standard
Sep.88 - dec. 91 Fuldmægtig i Energiministeriet
Sep. 86 - 88 Energiattaché ved den faste OECD-delegation i Paris
Sep. 81 - dec. 86 Fuldmægtig i Energiministeriet
Jul. 81. Cand.scient.pol. Fra Aarhus Universitet

 


Tilbage