HCA NYHEDER Ny H.C. Andersen-litteratur

Ny H.C. Andersen-litteratur specielt til flygtninge, indvandrere og skolebørn.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 17 August 2004

I anledningen af H.C. Andersens 200 års fødselsdag har Special-pædagogisk forlag i Herning netop udgivet to nye bøger med støtte fra H.C. Andersen 2005 Fonden: En levende dramatiseret biografi, H.C. Andersens liv, og en moderne udgave af hans eventyr, Den grimme ælling - og ni andre eventyr. 

Begge bøger er skrevet af Kirsten Ahlburg og Karl Aage Kirkegaard i et klart og let tilgængeligt sprog, samtidig med at forfatterne forholder sig loyalt over for de historiske fakta. Bøgerne henvender sig til herboende flygtninge og indvandrere, men kan desuden anvendes i folkeskolen fra 5. klasse og er særligt velegnede i forbindelse med undervisningsprojekter om H.C. Andersen.

I H.C. Andersens liv lader forfatterne H.C. Andersen beskrive de vigtigste hændelser i sit liv, som de forestiller sig, at han selv oplevede dem. Denne levende fremstillingsform giver en tydelig fornemmelse af, hvem mennesket H.C. Andersen var, og hvad han tænkte og følte. De selvbiografiske elementer suppleres med afsnit, der giver de nødvendigste historiske oplysninger for at sætte de enkelte hændelser ind i en større sammenhæng.

Den grimme ælling - og ni andre eventyr indeholder ti af H.C. Andersens kendteste eventyr omskrevet til et moderne sprog, men hvor H.C. Andersens stil i videst muligt omfang er bevaret. Alle eventyrene er illustreret med festlige tegninger af den herboende rumænske illustrator Dodi Romanati.

Bøgerne kan bestilles direkte hos forlaget eller den lokale boghandler. H.C. Andersens liv koster 156,00 kr. incl. moms og Den grimme ælling - og ni andre eventyr 102,50 kr. incl. moms.

Yderligere information om bøgerne kan ske ved henvendelse til Special-pædagogisk forlag i Herning, Birk Centerpark 32, 7400 Herning, tlf.: 97 12 84 33, e-mail: ,
www.spf-herning.dk.


Tilbage