HCA NYHEDER Undervisningssite for HCA2005 lanceret

På et pressemøde på Sorø Akademi tirsdag blev HCA2005 Fondens nye undervisningssite præsenteret. Sitet er til inspiration for lærere i grundskolen og elever og lærere i gymnasiet og blev lanceret samtidig med præsentationen af de fire største undervisningsprojekter i HCA2005-fejringen samt de 11 første kunstneriske projekter i Vestsjællands Amt.

Af Mikkel Stjernberg - H.C. Andersen 2005 - 27 April 2004

Med Sorø Akademi som ramme blev undervisningssitet for HCA2005-projektet offentliggjort på et pressemøde tirsdag. Ved samme lejlighed blev de fire største undervisningsprojekter præsenteret lige som de 11 kunstneriske projekter i Vestsjællands Amt.

Det er projekter, som bevæger sig inden for områder som multimedier, litteratur, teater, børneteater, opera, dans, rytmisk og klassisk musik, underholdning, udstillinger, foredrag, festivaler, samt undervisning og turisme. Alle projekter er blevet til med støtte fra H.C. Andersen 2005 Fonden.

H.C. Andersen færdedes igennem hele sit liv meget på Vestsjælland. Mens han læste på Slagelse Latinskole kom han bl.a. på Sorø Akademi, hvor han besøgte sin gode ven B.S. Ingemann, som underviste her, og fra hvem han hentede stor inspiration.

Inspiration i Vestsjælland
H.C. Andersen fandt også inspiration til sin digtning på de vestsjællandske godser og herregårde, som han besøgte utallige gange.

"Vi ønsker med Vestsjællands amts aktive deltagelse at udbrede kendskabet til de særlige forbindelser, der har eksisteret mellem H.C. Andersen og Vestsjælland igennem forskellige perioder af hans liv. Vi ved, at disse relationer har haft stor betydning for hans dannelse som menneske, ligesom hans forfatterskab har nydt glæde af den inspiration, han fandt ved sine besøg på godser og herregårde i Vestsjælland," siger Amtsborgmester ved Vestsjællands Amt Hans Jørgen Holm.

En opfattelse der bliver delt af generalsekretær for H.C. Andersen 2005 Fonden, Lars Seeberg, som mener, at det næppe er for meget sagt, at det var på Vestsjælland H. C. Andersen blev til forfatter.

"Her gik han i skole hos rektor Meisling, blev sat skik på - men ikke så meget, at det knægtede hans utæmmelige fantasi, som han siden øste af - ikke mindst på Vestsjællands herregårde, hvor mange af hans kendte eventyr blev til. Det er ikke så underligt, at Vestsjælland føler en tilknytning til H.C. Andersen. Vi er derfor glade for Vestsjællands Amts aktive og markante engagement, som sikrer realiseringen af spændende og meget forskellige H. C. Andersen aktiviteter og begivenheder i Vestsjælland inden for såvel kultur som turisme," siger Lars Seeberg.

Finurlighederne skal frem
På Sorø Akademi blev også de fire største undervisningsprojekter præsenteret, og kontorschef i Uddannelsesstyrelsen under Undervisningsminsiteriet, Peter Grønnegård, lancerede undervisningssitet på HCA2005-portalen. Sitet henvender sig til lærere i grundskolen og elever og lærere i gymnasiet.

I den forbindelse læste han op af undervisningsminster Ulla Tørnæs' tale, da ministeren desværre selv var forhindret i at komme.

"Danske elever ved meget om H. C. Andersen - og kan helt sikkert nævne mange titler på hans eventyr og fortællinger, men ikke alle kender kompleksiteten og finurlighederne i hans omfattende forfatterskab. Her er der fortsat noget at tage fat på. Men her kan undervisningsportalen hjælpe os videre. Det er et on-line undervisningsmateriale, der løbende opdateres, og hvor man kan hente en række spændende artikler, der belyser mange facetter af forfatterskabet. Her er gode ideer fra skolernes arbejde med H.C. Andersen og links til supplerende materialer - en hjemmeside helt i H.C. Andersens ånd og smag," sagde Peter Grønnegård.

Hertil knyttede Lars Seeberg endnu et par ord:

"Uden uddannelse ingen H.C. Andersen. Heller ikke i dag. Af samme årsag har H.C. Andersen 2005 Fonden gjort undervisning til en grundpille i fejringen af H.C. Andersen. I en tid hvor konkurrencen om børns og unges opmærksomhed er større end nogensinde, er der blevet behov for nye undervisningsmetoder og materialer, der kan fange deres interesse for H.C. Andersen - også i årene efter 2005. Vi er derfor stolte over at tage del i denne vigtige opgave," sagde Lars Seeberg.

 Se undervisningssitet her!
Tilbage