HCA NYHEDER Bikubenfonden stifter fond mod analfabetisme

Bikubenfonden stifter den humanitære fond "HCA-abc Fonden" til bekæmpelse af analfabetisme i H.C. Andersens navn. Dermed er H.C. Andersen 2005-fejringens eftermæle med til at give børn og unge verden over et bedre liv.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 05 April 2004

Fejringen af H.C. Andersen i 2005 er sikret sit efterfæle. De sidste praktiske brikker er faldet på plads, så Bikubenfonden nu kan stifte "HCA-abc Fonden", der får til opgave at bekæmpe analfabetisme i H.C. Andersens navn. Dermed får HCA2005-fejringen et eftermæle, der vil vække betydelig opmærksomhed og være med til at gøre en forskel for børn og unge i den tredje verden. 

Bikubenfonden har med en donation på 80 mio. kroner i forvejen status som eksklusiv privat samarbejdspartner i forbindelse med H.C. Andersens fødselsdag i 2005. Denne eksklusivitet har Bikubenfonden stillet til rådighed for "HCA-abc Fonden" som afsæt til at igangsætte en varig og værdig arv efter fejringen af H.C. Andersen i 2005.

Én milliard analfabeter
Bikubenfonden stifter "HCA-abc Fonden med 10 millioner kroner, således at fonden, når den bliver uddelingsklar, vil kunne bruge alle de indsamlede midler direkte til bekæmpelse af analfabetisme uden administrations-omkostninger. "HCA-abc Fonden" får desuden et selvstændigt domicil i København.

Ifølge UNESCOs Institut for Statistik findes der i dag omkring én milliard analfabeter, hvoraf 15 procent er børn. Uden at kunne læse og skrive bliver det stadigt sværere for det enkelte menneske at kunne overleve og fungere i et samfund, der i stigende grad er baseret på kommunikation. Derfor stifter Bikubenfonden "HCA-abc Fonden" som et bidrag til at bekæmpe et af jordens største sociale problemer.

I H.C. Andersens navn
H.C. Andersen er i dag blandt verdens mest læste og oversatte forfattere. Hans eventyr, romaner og rejseskildringer er historier med en almenmenneskelig og universel gyldighed uanset alder, nationalitet, race, tro og politisk ståsted. At kunne læse, opleve og forstå H.C. Andersen vil være afgørende for, at kommende generationer af børn og unge kan blive inspireret til et bedre liv.

Bikubenfonden stifter "HCA-abc Fonden" for at være med til at give børn og unge over hele verden muligheden for at lære at læse og skrive og dermed også kunne opleve H.C. Andersens fantastiske eventyr-univers.

"H.C. Andersen skal ikke kun lægge navn til en fejring, der forløber over et år og være en verdensomspændende begivenhed, der afløses af stilhed. H.C. Andersen skal leve videre i menneskers bevidsthed som forfatteren, mennesket, livsnyderen, fortælleren og den rejselystne eventyrer, hvis historier til stadighed inspirerer og understreger, hvor vigtigt det er at kunne læse og skrive. H.C. Andersen fik selv med mæceners hjælp en uddannelse og dermed et skriftsprog, et litterært og historisk kendskab, der gjorde ham i stand til at udvikle sig til en af verdens største forfattere nogensinde," siger Elvar Vinum, der er tidligere Deputy CEO i Danisco og kommende bestyrelsesformand for "HCA-abc Fonden", og fortætter:


"Uden skriften og sproget havde han ikke kunnet berige millioner af mennesker i dag med sine eventyr og deres visdom. Som eksklusiv samarbejdspartner for H.C. Andersen 2005-fejringen ligger det derfor i naturlig forlængelse for Bikubenfonden at stifte en fond, der vil hjælpe børn og unge, som - ligesom Andersen selv - har dårlige kort på hånden og skal have hjælp til selvhjælp for at kunne blive i stand til at virkeliggøre deres sande potentiale. Mange har spurgt, hvad H.C. Andersen-fejringens eftermæle bliver. Skal der bygges et museum eller en stor temapark til minde om H.C. Andersen? I stedet for mursten vil Bikubenfonden hellere investere i børn og unge. Ethvert menneske har ret til at lære at læse, ret til at kunne træde ind i sprogets verden og dets universer af fantasi, lærdom og historie, ret til at kunne tilegne sig viden og få en uddannelse og således få forbedrede levevilkår og livskvalitet. Med H.C. Andersen i hånden vil "HCA-abc Fonden" være med til at bekæmpe analfabetismen globalt og hjælpe verdens børn og unge til at lære at læse og skrive."

"HCA-abc Fondens" formål er at støtte igangværende og nye initiativer og projekter, der hjælper børn og unge i udviklingslande med at lære at læse og skrive. Der er indgået en aftale med H.C. Andersen 2005 Fonden, som sikrer, at alle virksomheder, der ønsker at benytte sig af H.C. Andersen 2005-logoet, skal betale en royalty til "HCA-abc Fonden" af de produkter, der sælges i forbindelse med kommerciel udnyttelse af tilknytningen til H.C. Andersen 2005-året.

"H.C. Andersen 2005 Fonden betragter HCA-abc Fonden som en vigtig overbygning til H.C. Andersen-fejringen i 2005. Etableringen af fonden vil i høj grad være med til at øge interessen både herhjemme og internationalt for fejringen hos såvel kunstneriske aktører som hos publikum og få verden til at tage et endnu større ejerskab i begivenheden. Derfor hilser H.C. Andersen 2005 Bikubenfondens flotte initiativ velkommen og ser frem til et godt og frugtbart samarbejde med HCA-abc Fonden," siger generalsekretær i H.C. Andersen 2005 Fonden, Lars Seeberg.

"HCA-abc Fonden", der netop er blevet en realitet, skal nu organisere sig. Der skal nedsættes en bestyrelse, udpeges en protektor samt findes samarbejdspartnere. "HCA-abc Fonden" vil indlede samarbejde med en række vigtige humanitære organisationer og operatører for derigennem at sikre, at så mange børn og unge som muligt kan få hjælp til at lære at læse og skrive.

Erhvervsliv med i fejringen
Det danske og internationale erhvervsliv får med den nye fond mulighed for at indgå i den officielle del af jubilæumsåret og samtidig deltage i den verdensomspændende finansiering af fonden. Allerede på et tidligt tidspunkt i forberedelserne til fejringen af H.C. Andersens 200 år opstod tankerne om en varig arv efter fejringen i form af en humanitær indsats. Talrige markante danske og internationale firmaer har derfor løbende henvendt sig og udtrykt interesse for et samarbejde med "HCA-abc Fonden", såfremt fonden blev virkeliggjort, og deres engagement i "HCA-abc Fonden" vil blive offentliggjort, efterhånden som aftalerne falder på plads.

De udnævnte og kommende H.C. Andersen-ambassadører i Danmark og udlandet vil deltage i det verdensomspændende synliggørende arbejde af "HCA-abc Fonden". 

Inden for nogle måneder vil HCA-abc Fonden kunne præsentere hele organisationen, bestyrelsen, protektor, samarbejdspartnere, operatører og hjælpeorganisationer.


Tilbage