HCA NYHEDER Børn og unge kender Andersen

Danske børn og unge har stort kendskab til H.C. Andersen, viser ny undersøgelse.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 15 December 2003

H.C. Andersen kunne næsten ikke have ønsket sig en bedre gave op til sin 200 års fødselsdag i 2005. En undersøgelse blandt 700 danske skoleelever i 7. og 8. klasse viser nemlig, at H.C. Andersens eventyr stadig er højt elsket blandt nutidens skolebørn. Alle børnene kender H.C. Andersens eventyr - og som en som en 14-årig piger understreger: "Han var god og bestemt ikke glemt".

Undersøgelsen af børnenes kendskab til personen H.C. Andersen og hans forfatterskab er foretaget af forskningsassistent Anette Øster Steffensen fra Center for Børnelitteratur ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Den viser, at børnene i gennemsnit kender ni af H.C. Andersens fortællinger og at de udmærket ved, hvem Danmarks største eventyrdigter gennem tiderne var. Faktisk er det de færreste, der ikke kan nævne mindst tre-fire af hans eventyr.

Besvarelserne afspejler i nogen grad, at de 13-14-årige danske skoleelever overbetoner H.C. Andersens "problemer med damerne" - og at "Den grimme ælling" mest af alt handlede om digterens eget liv. Men generelt har mange børn et stort kendskab til H.C. Andersens liv.

Den Grimme Ælling og Fyrtøjet
Når børnene bliver bedt om at opremse, hvilke H.C. Andersen-eventyr, de kender, nævner de i gennemsnit ni eventyr. "Den grimme ælling" og "Fyrtøjet" bliver nævnt af flest børn efterfulgt af "Prinsessen på ærten", "Klods-Hans", "Den lille pige med svovlstikkerne", "Den standhaftige tinsoldat" og "Tommelise". Der er ingen større køns- eller aldersforskelle i kendskabet til forfatterskabet.

Fælles for størstedelen af eventyrene er, at de ikke er blandt forfatterskabets mest komplekse og svært tilgængelige eventyr. Det er eventyr, der kan læses på flere niveauer og alle giver mulighed for en enkel, ikke kompliceret læsning. De mest komplekse af de eventyr, eleverne kender, er "Den lille havfrue" og "Snedronningen".

Med hensyn til "Den lille havfrue" er det sandsynligt, at mange elever kender eventyret fra eksempelvis Disneys tegnefilmsversion fra 1989. "Snedronningen" findes også i flere adapterede versioner og blev blandt andet relanceret i 2000, hvor eventyret blev fortalt som digitalt teater efter idé og découpager af Dronning Margrethe.

Del af opvækst
Sammenligner man de 20 mest kendte eventyr blandt eleverne med de oftest forekommende eventyr i undervisningsmaterialer udgivet siden 1990, er der et vist sammenfald. Således optræder omkring halvdelen af de 20 mest populære eventyr også blandt de mest brugte eventyr i skolen. Men for eksempel er "Kejserens nye klæder", "Den lille havfrue", "Hyrdinden og Skorstensfejeren" og "Kærestefolkene" kun meget lidt anvendt i undervisningsmaterialer.

Det er med andre ord tydeligt, at børnene kender H.C. Andersens fortællinger fra andre steder end folkeskolen. De møder bl.a. eventyrene som højtlæsning, i billedbogsudgaver, i filmversioner, i Den Fynske Landsby og i Tivoli i København.

Anette Øster Steffensen fra Center for Børnelitteratur har også bedt børnene om at skrive, hvad de ved om H.C. Andersen. Besvarelserne fra de 13-14-årige viser, at børnene skildrer ham som en infantil, lidt kikset mand med høj, sort hat. Derudover fokuseres der primært på hans seksualitet, udseende og sociale baggrund. Enkelte har en mere nuanceret opfattelse og forståelse af forfatterens liv og levned, men det stereotype dominerer.

"Man kan sige, at børnenes billede af H.C. Andersen er noget stereotypt og uden de store nuancer. En forklaring kan være, at børnene netop er i en alder, hvor de er meget optaget af køn og normalitet, og det er derfor interessant for dem at fokusere på H.C. Andersens seksualitet og det faktum, at han er kendt. Det er afvigelserne og ikke det normale, der fænger de 13-14-årige," siger Anette Øster Steffensen.

Undersøgelsen af elevers kendskab til H.C. Andersen er gennemført af Anette Øster Steffensen, Center for Børnelitteratur, Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med H.C. Andersen 2005. Det var undersøgelsens formål at tegne et billede af, hvilken opfattelse og forståelse af forfatteren de 13-14-årige har, og hvor mange af de 156 eventyr og historier, eleverne kender.

Om undersøgelsen
I undersøgelsen af elevers kendskab til H.C. Andersen deltog 11 skoler fordelt over hele landet, store og små skoler, by- og landskoler. I alt 707 elever fra 7. og 8. klasse deltog. En enkelt skole deltog kun med 7. klasse. Blandt de deltagende var der 356 piger og 343 drenge, otte havde ikke angivet køn, heraf en fra 7. klasse og syv fra 8. klasse.

Eleverne blev bedt om at udfylde to kategorier: "Eventyr af H.C. Andersen", hvor de skulle skrive titlerne på de af H.C. Andersens eventyr, de kender. Desuden skulle de besvare spørgsmålet: "Hvad ved jeg om H.C. Andersen".

Eleverne i 7. klasse nævnte i alt 2.851 titler hvilket betyder, at de i gennemsnit nævnte 8,4 titler pr. elever. Pigerne nævnte 1.613, altså et snit på 9,7 og drengene 1.236, et snit på 7,3. Eleverne i 8. klasse nævnte i alt 3.482 titler, hvilket svarer til et snit på 9,5. Pigerne nævnte i alt 2.189 titler, i snit 11,6 og drengen nævnte i alt 1.247 titler, i snit 7,2.

Listen over de mest anvendte H.C. Andersen-eventyr i undervisningsmaterialer udgivet siden 1990 er baseret på Danmarks Pædagogiske Biblioteks skolebogssamling.


Tilbage