HCA NYHEDER 20 mio. fra Københavns Kommune

H.C. Andersen 2005 tilfreds med bevilling på 20 mio. kroner fra Københavns Kommune.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 27 August 2003

Efter omfattende forhandlinger har H.C. Andersen 2005 Fonden i dag modtaget 20 mio. kr. i bevilling fra Københavns Kommune til fejringen af H.C. Andersens 200-års fødselsdag i 2005.

"Vi har været igennem nogle lange og gode forhandlinger med Københavns Kommune, og vi er tilfredse med bevillingen fra København. Hovedstaden kommer sammen med Odense til at spille en nøglerolle, hvor der planlægges aktiviteter og projekter både på gader og stræder og af en række af de vigtigste kulturinstitutioner. Det er vores ambition, at aktiviteterne i 2005 vil medføre etableringen af både nye attraktioner og traditioner i relation til Andersen i København. Vi er derfor lettede over, at København Kommunes aktive medvirken i fejringen nu er en realitet," siger generalsekretær Lars Seeberg.

Inden for de nærmeste uger, vil der blive afholdt et pressemøde i København, hvor København Kommunes engagement bliver præsenteret sammen med en række af de københavnske projekter og produktioner, som vil blive realiseret i løbet af 2005.

"Det er en stor glæde, at Københavns Kommune nu går aktivt ind og bidrager til, at den nationale og internationale fejring af vor nationaldigter kan blive præcis så storslået, folkelig og flot som vi har håbet på. Det har kolossal betydning, at Odense og København står sammen om at give både danskere og udenlandske turister den bedst mulige fødselsdagsgave i anledning af jubilæumsåret," siger borgmester i Odense Kommune og bestyrelsesformand for H.C. Andersen 2005 Fonden, Anker Boye.

H.C. Andersen 2005 skal udvide kendskabet til og billedet af H.C. Andersens liv og værker i anledning af digterens 200-års fødsesldag i 2005. Dette skal ske gennem en lang række projekter inden for film og tv, litteratur, teater, opera, dans, multimedier, rytmisk og klassisk musik, underholdning, billedkunst, museale udstillinger samt undervisning og turisme.

Det klare mål er, at så mange som muligt, herhjemme og i udlandet, børn såvel som voksne, skal få et større og mere nuanceret kendskab til digteren. H.C. Andersen vil i 2005 blive fejret med såvel store produktioner med international gennemslagskraft som mindre begivenheder i lokalområder over hele verden. H.C. Andersen 2005 Fonden er etableret af Danmark ved Kulturministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Odense Kommune, Fyns Amt og Bikubenfonden.


Tilbage