HCA NYHEDER Nye vers af HCA

I et teatermanuskript fra 1839 er der fem hidtil ukendte vers af H.C. Andersen.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 19 August 2003

Fem håndskrevne vers fra H.C. Andersens hånd, der hidtil har været komplet ukendte, bliver sat på auktion hos Bruun Rasmussen i København den 1. september. Versene indgår i et teatermanuskript til forestillingen "Den usynlige på Sprogø", der også er skrevet af H.C. Andersen, men fordi der her er tale om en kladde af manuskriptet, har man ikke opdaget det før nu.

Versene indgår i manuskriptet i form af at være overstregede. Sandsynligvis fordi versene trods alt har været lidt for frimodige efter datidens forhold, da de har karakter af drikkeviser.

Manuskriptet har ligget i en bankboks tilhørende en københavns familie siden 1955, hvor det dukkede op første gang. Dengang fandt den københavnske prokurist Eggert Helwigh det 29 sider lange manuskript, da han gennemgik den ældre families breve og papirer. For at bevare manuskriptet lagde de det i bankboksen, men nu ønsker familien at sælge det i anledning af HCA2005.

Manuskriptet er vurderet til 150.000 kroner.


Tilbage