HCA NYHEDER Historien om H.C. Andersens fødeby på nettet

Odense Turist Bureau fortæller baggrundshistorien om H.C. Andersens forhold til sin fødeby på internettet.

Af Mikkel Stjernberg - H.C. Andersen 2005 - 22 Maj 2003

H.C. Andersen opnåede sin verdens-digter-status som direkte følge af, at han kom fra så fattige kår, som det var muligt at komme fra i starten af 1800-tallet. En ting han selv gjorde opmærksom på igen og igen gennem hele sit liv.

"Dersom nogen kan blive Digter ved de Begivenheder, der hændes ham i hans Barndom, saa maa jeg blive det," skrev H.C. Andersen.

Citatet er da også lagt ind på selve forsiden af det nye mikrosite, som Odense Turist Bureau netop har publiceret på internettet for at fortælle baggrundshistorien om H.C. Andersens forhold i og til fødebyen Odense samt områderne omkring den fynske hovedstad.

Sitet gik i luften i dag, og det rummer både udførlige beskrivelser af Odense i Andersens barndom, byens indflydelse på den spirende digter i ham, informationer om turisters muligheder for at opleve H.C. Andersens ånd i byen i dag, og en række ressource-links, der sender den interesserede bruger videre i internet-teksten om Andersen.

Mikrositet er på både engelsk og dansk og bliver løbende opdateret af Odense Turist Bureau.Oplev mikrositet her!
Tilbage