HCA NYHEDER Den Grimme Ælling europæernes foretrukne

H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling, der bliver til en stor smuk svane, er efter alt at dømme det mest populære eventyr i Europa.

Af Mikkel Stjernberg - H.C. Andersen 2005 - 14 Maj 2003

Eventyret "Den Grimme Ælling" har en særlig plads i europæernes hjerte. En mindre og aldeles uvidenskabelig undersøgelse foretaget af Odense Bys Museer viser, at H.C. Andersens fortælling om den knap så kønne ælling, der må en masse ubehagelige ting igennem i hønsegården, før den finder sig selv som en stor og smuk svane, er det absolut mest udgivne eventyr i Europa.

"Det er vigtigt at understrege, at undersøgelsen er uvidenskabelig, men den giver alligevel et meget godt signal om, hvilke eventyr læsere af H.C. Andersen foretrækker," siger museumsinspektør på Odense Bys Museer, Ane Grum-Schwensen.

Undersøgelsen er baseret på en optælling af, hvilke af eventyrene der er blevet udgivet flest gange på henholdsvis russisk, fransk, tysk og hollandsk, som foruden engelsk og dansk er de fire største hovedsprog i Europa, H.C. Andersen er udgivet på.

563 gange er "Den Grimme Ælling" blevet udgivet på de fire sprog fra de første udgivelser og frem til 1994. Desværre foreligger udgivelsestallet ikke for det engelske sprogs vedkommende, men Ane Grum-Schwensen siger, at engelsk er et stort udgivelsessprog for H.C. Andersens vedkommende, og at det ligger på lige fod med tysk.

Tysk er da også et mere end tre gange så stort udgivelsessprog af H.C. Andersens værker som nogen af de andre. Hele 318 gange er eventyret udgivet på tysk mod 83 gange på fransk, 82 på russisk og 80 på hollandsk.

"Det er meget svært at afgøre helt nøjagtigt for de efterfølgende pladsers vedkommende, men der er ingen tvivl om, at "Den Grimme Ælling" er nummer ét i Europa," siger Ane Grum-Schwensen.

Alligevel er det muligt at lave en uvidenskabelig top ti over de mest udgivne eventyr i Europa. Dog med det forbehold at placeringerne er vilkårlige - med undtagelse af førstepladsen.

Top ti-listen er:

1. "Den grimme Ælling"
2. "Nattergalen"
3. "Tommelise"
4. "Prinsessen på Ærten"
5. "Den standhaftige Tinsoldat"
6. "Fyrtøjet"
7. "Kejserens Nye Klæder"
8. "Svinedrengen"
9. "Den lille Pige med Svovlstikkerne"
10. "De vilde svaner"


Listen er optalt af museumsassistent ved Odense Bys Museer, Solveig B. Ottosen.


Tilbage