Det kongelige bibliotek / Det nationale Fotomuseum

Foråret 2005 , Udstilling (inkl. permanente)
Tyskland

Skyggebilleder - Bjergene i Sachsisk Schweiz

Det kongelige bibliotek / Det nationale Fotomuseum i København planlægger en stor kunst- og kulturhistorisk udstilling. Under titlen "Skyggebilleder" med temaet "Bjergene i Sachsisk Schweiz" vises en udstilling set med digterens (H.C. Andersen), malerens (Caspar David Friedrich og hans kreds) og fotografens øjne (Hermann Krone).
H.C. Andersens første store udlandsrejse bragte ham i 1831 til Tyskland. Via hans beskrivelser af bjergene i både Harzen og i Sachsisk Schweiz fornemmer vi hans dybe naturforbundethed. De samme bjerge skildres af maleren Caspar David Friedrich, der ud fra sine mange skitser af området, skaber sine metafysiske landskaber. Endelig gik fotografen Hermann Krone i de romantiske maleres fodspor.

Udstillingen realiseres i et samarbejde mellem Det kongelige Bibliotek og flere tyske kulturinstitutioner, bl.a. Krone-samlingen ved institut for anvendt fotofysik ved Dresdens Tekniske Universitet. Med henblik på at kunne vise udstillingen flere steder i Tyskland, blev der indgået et samarbejde med flere forskellige tyske kulturinstitutioner.
Efter visningen af udstillingen i Det Nationale Fotomuseum kommer udstillingen i foråret 2005 til Tyskland. Der føres i øjeblikket afsluttende forhandlinger med de vigtigste institutioner.Tilbage

Kalender navigation