Kunstforeningen Gl. Strand

Medeo februar - 24. april 2005 , Udstilling (inkl. permanente)
Danmark - København

Labyrinth II. Kunstforeningen Gl. Strand, hvor H. C. Andersen selv var medlem, planlægger i samarbejde med scenografen Steven Scott et udstillingsprojekt.

En totalinstallation, der via lys, lyd, billeder og performance skal føre publikum ind i H.C. Andersens liv og værk. Installationens centrale omdrejningspunkt er H. C. Andersens forhold til familien Collin; her især datteren Louise, der for ham blev et livslangt sværmeri samt sønnen Edvard. Tanken med installationen er, at publikum igennem de forskellige oplevelsesrum, der afspejler H. C. Andersens følelsesrepertoire, skal stimuleres til en større forståelse af digteren.

Udstillingsrummene vil være beklædt med sort, mat gummi, således et helt specielt miljø skabes. Omgivelserne har metaforiske referencer til det mørke og puritanske Collinske hjem. Samtlige rum vil blive forbundne til en labyrint, hvis mange forskellige rum vil fyldes af en atmosfære, der afspejler H. C. Andersens sind, tekster og breve; især som de kommer til udtryk i dennes tilknytning til familien Collin, som var udslagsgivende for hans kreativitet.

Monitorer, videoskærme, lysobjekter, vindueinstallationer vil interagere med publikum såvel som performancekunstnere, der i skikkelse af H. C. Andersen, Louise og Edvard Collin vil vandre ud og ind af de mentale såvel som fysiske rum. Installationen gennemføres på dansk, engelsk og tysk, idet de forskellige sprog vil spille sammen i et intertekstuelt univers. 

Udstillingen bliver mobil og er således oplagt til turné både nationalt såvel som internationalt. Tilbage

Kalender navigation