H.C. Andersens Hus

04 Juni 2004 , Udstilling (inkl. permanente)
Danmark - Odense

Fredag den 4. juni indvies de nye udstillinger i H.C. Andersens Hus under nærværelse af Hendes Majestæt Dronningen.

Efter godt to års ombygning åbner H.C. Andersens Hus dørene for et færdigt og fuldstændigt ombygget museum. Hermed fortsætter de udstillinger, som blev indviet 3. maj sidste år, og afrundes med de sidste kapitler om den verdensberømte danske digter.

Udstillingsforløbet har indtil videre beskrevet den tid, digteren levede i, givet et billede af H.C. Andersen som menneske i højde og drøjde og demonstreret hans kunstneriske sind gennem hans tegninger, klip og litterære produktion. Den 4. juni fortsættes udstillingsrækken med beskrivelsen af hans liv og karriere samt hans herkomst og det velkendte fødehjems historie.
 
Med de store bygningsmæssige ændringer har museet øget sine udstillingsarealer, og historien om digterens liv og værk udspiller sig nu i et stort udstillingsrum, der slynger sig rundt om den imponerende kuppelsal i museets midte. I dette store udstillingsrum vil museets gæster have rig plads og mulighed for at betragte de i hundredvis af museumsgenstande, der knytter sig til digterens liv:

Fødslen og de fattige barndomsår i Odense, den første svære tid i København, de tunge skoleår i Slagelse og Helsingør, debuten som forfatter, den lykkelige forfatterkarriere, rejselivet, ensomheden, alderdommen og døden. De udstillede genstande befinder sig i nye montrer, der ligesom gobeliner fra gulv til loft ubrudt breder sig langs væggene i ét langt forløb og dermed understreger kronologien i livsskildringen.
 
I det berømte gule hjørnehus, hvor H.C. Andersen sandsynligvis blev født i 1805, er der udstillinger om husets historie og om H.C. Andersens fattige slægt og ophav. Tre af husets 7 små rum er indrettet med interiører, der groft skitserer det bohave, digterens farfar, mormor og forældre havde, og som man kender gennem bevarede skifteprotokoller. Det er hensigten med disse interiører, at give et indtryk af de fattige kår digteren kom fra.

Tre år efter, at H.C. Andersen var rejst til København, blev hans moders bohave opgjort til godt 5 rigsdaler, hvilket ikke var en stor formue, når man tænker på, at digterens rejse til København kostede 3 rigsdaler. Hensigten med interiørerne er imidlertid også at lade forstå, at det, vi kalder "H.C. Andersens fødehjem", ikke var ét hjem: I huset har der nemlig levet op til fem fattige familier på én gang -  eksempelvis 19 mennesker havde deres bopæl dér i 1834.
 
I et kælderrum under den biografiske udstilling, har museet indrettet et raritetskabinet, hvor gæsterne kan betragte noget så løjerligt som digterens hår, hat og beklædningsgenstande. Her kan man også se vifter, på hvis faneblade digteren har skrevet bevingede ord, den fornemme billedbog til den lille veninde Astrid Stampe og de store kollager på skærmbrættet, H.C. Andersen med stor kunstfærdighed udfærdigede få år før sin død i 1875.

Skærmen, som H.C. Andersen i sin tid havde stående foran sin seng, er i dag også opstillet foran selvsamme seng, som den aldrende H.C. Andersen måtte købe. Det var en investering, der plagede ham en smule - for det var faktisk den første seng han købte! Digteren boede størsteparten af sit liv på møblerede værelser eller på hoteller.
 
Men mange af de møbler, som digteren havde i sine stuer er bevaret og museet byder da også gæsterne på en rekonstruktion af det arbejdsværelse, som digteren havde i Nyhavn 18 i de sidste år af sit liv. Her kan man se de mange ejendele, der knyttede sig til digterens hverdag. Digterstuen, kan man imidlertid ikke gå rundt i, derimod kan man på berøringsskærme hente billeder af genstandene frem og studere dem på nærmere hold - samtidig med, at man får en beskrivelse af disse.
 
I de nye udstillinger er der nemlig også gjort brug af moderne elektroniske faciliteter. Således kan man følge digteren på hans 30 udenlandsrejser på informationsstandere med berøringsskærme, man kan studere kollagerne på skærmbrættet på tæt hold, betragte samtlige af digterens klip og tegninger, lige som man også kan se de mange sprogvarianter af hans forfatterskab, som biblioteket rummer. På museets hjemmeside www.odmus.dk  er museet og dets arkiv altid åbent, og her kan man på samme vis indhente detaljerede informationer.
 
Museet tilbyder også sine gæster en tur i biografen, hvor digterens livshistorie kortfattet bliver fortalt. Der er ligeledes lytteposter, hvor man kan høre digterens eventyr oplæst af fremragende uden- og indenlandske kunstnere.
 
En tur i museet kan tage sin tid, men der er god mulighed for at hvile sig lidt. Et lokale er viet til dette formål alene. Her kan man sætte sig ned og slappe af, nyde et glas vand, kikke ud på gademiljøet fra guldalderens tid eller ud i en lille, køn gårdhave.

Eller man kan tage en bog fra reolen og læse et og andet af digteren for sig selv eller sine børn, hvis de da ikke er travlt beskæftiget med at tegne eller klippe ved bordet, der er indrettet dertil. For skolebørn er der indrettet et lokale på førstesalen, der naturligvis også kan bruges til andre lærerige formål.
 
Med åbningen af museet den 4. juni, ønsker Odense Bys Museer - i god tid  - at markere H.C. Andersens 200-års fødselsdag i 2005 på moderne vis, og med markeringen at styrke den store interesse for digterens liv og det forfatterskab, som overalt i verden og på tværs af alle kulturer har skabt glæde og fascination.
 
H.C. Andersens Hus er åbent for publikum den 4.6. kl. 10.00 - 13.00 (fri entré).
Der er åbent for publikum til de nye udstillinger fra den 5. juni 2004 kl. 10.00.
 
Yderligere information fås ved henvendelse til museumsinspektør Ejnar Stig Askgaard ( , tlf. +45 6551 4658) og til afdelingschef Claus Koch ( , +45 6551 4610).


Fakta:
H.C. ANDERSENS HUS
Bangs Boder 29
DK-5000 Odense C

Åbent:
1/9-15/6 tirs-søn kl. 10.00-16.00
16/6-31/8 man-søn kl. 9.00-19.00

Entré:
2/1 - 15/6 Voksne: 40 kr. Børn (5-13 år incl.): 15 kr. Grupper: (min. 10 pers): 35/10 kr.
Prisstigning pr. 16/6 Voksne: 50 kr. Børn (5-13 år incl.): 20 kr. Grupper (min. 10 pers): 45/15 kTilbage

Kalender navigation