Andersen havde tilsyneladende selv den teori, at hans digteriske kreativitet afhang af hans seksuelle uskyld. Freud udarbejdede få år senere en teori med et lignende indhold. Kunst bliver til gennem en sublimering eller forfinelse af seksualdriften.

Freuds teori er siden blevet både afvist som for simpel og udarbejdet videre i mere raffinerede former. Det er påfaldende, at Andersen i mange af sine tekster, også i Improvisatoren, forbinder sex med social undertrykkelse. De fattige er nødt til at sælge deres krop og holdes dermed nede socialt og psykisk. Og de velhavende fornedrer sig selv psykisk gennem deres undertrykkelse af andre.

Antonio får til slut sin elskede, men kun fordi hun er et ukropsligt væsen.