ARBEJDSOPGAVER
1. Find nogle andre af Andersens selvbiografiske eventyr og sammenlign dem med Portnerens Søn.

2. Et af de mest interessante træk ved historien er den måde, den alvidende fortæller bliver konstrueret på. Find de sætninger i historien, hvor den alvidende fortæller træder frem med direkte kommentarer, og analyser deres virkning på læseren.

3. Andersen fortæller selv, at han valgte at tilføje genrebetegnelsen 'historie' til sine senere eventyrhefter, fordi det er en bred genre. Undersøg hvilke eventyrtræk, der findes i denne historie og diskuter hvilken virkning, de har.

4. Hvem er denne histories publikum?

5. Hvilket billede giver Andersen af det danske klassesamfund? Tag i betragtning, at historien er skrevet i 1866, 18 år efter den første grundlov og demokratiets indførelse, to år efter nederlaget til Preussen og Østrig i 1864 og samme år som den anden grundlov, der igen indskrænkede valgretten,  blev vedtaget.


Husk at se oplysningerne i Baggrund.