ORDFORKLARINGER TIL TEKSTEN
Hverdagslivet: muligvis en hentydning til de hverdagshistorier, som blev skrevet af bl.a. fru Gyllembourg, Johan Ludvig Heibergs mor. Fortælleren lover her at gå bag om den pæne borgerlige facade, som blev skildret i denne litteratur.

Tiecks Alfer: eventyrfortællingen Die Elfen, 1811.

Examen philosophicum: en eksamen i elementær filosofi som blev aflagt et år efter studentereksamen.

Søvngjængersken: fransk ballet, bearbejdet af Bournonville, opført på Det Kongelige Teater 1829.

Frivol: uanstændig.

Kjæden: en velgørende forening fra længe før velfærdsstatens tid.

La prière pour tous: bønnen for alle.

Eva: en mystisk person i romanen. Hun kommer fra folket, men er meget smuk. Man hører i et tidligere kapitel, at en ukendt embedsmand har forsøgt at købe hende.