COLLIN-FAMILIEN
Andersens forbindelse med familien Collin begyndte med den tilfældighed, at embedsmanden Jonas Collin den Ældre var medlem af Det Kgl. Teaters bestyrelse på det tidspunkt, da Andersen bombarderede teatret med manuskripter til dramaer, han gerne ville have opført. Ingen blev antaget, men Collin sørgede for, at Andersen blev anbragt på latinskolen i Slagelse.

Herefter adopterede Andersen Collins som sin familie. Det gjaldt særlig Edvard Collin, der var jævnaldrende med Andersen, og senere dennes søn, Jonas Collin den Yngre, der ledsagede Andersen  på flere rejser. Også familiens kvinder og bekendtskabskreds blev inddraget. Meget af den viden, man har om Andersen, findes i de breve, han skrev til denne kreds af mennesker. Stilen i familien var en kølig embedsmands-kultur, og Andersen arbejdede hele sit liv hårdt for at blive elsket som et familiemedlem, hvilket førte til sårede følelser hos Andersen og til en vis afstandtagen hos familien. Forbindelsen blev dog bevaret til Andersens død.