Da Andersen kom til København i 1819, forsøgte han alt for at starte en kunstnerisk karriere. Han imponerede borgerskabet med sin energi og opfindsomhed, men han manglede almen dannelse. Fra 1822 modtog han af en kreds af privatpersoner økonomisk støtte til at tage en studentereksamen. Det var det eneste alternativ til en håndværkeruddannelse eller almindeligt kropsligt arbejde, og hans sponsorer forestillede sig derved, at Andersen kunne blive en fornuftig samfundsstøtte.

Hans grundlag var ringe. Han havde gået i forskellige skoler i Odense, til han blev konformeret. Men dengang hang skolesystemet ikke sammen fra 1. klasse til 3. g. som nu. Latinskolen var 7-årig, og eleverne startede i, hvad der svarede til 6. klasse på grundlag af privatundervisning. Hvis karaktererne var for lave, måtte man gå om. Andersen var 17 år, da han startede, og han tog studentereksamen i 1828. De første år gik han i Slagelse Latinskole, derefter flyttede han med rektor Meisling til Helsingør. Det sidste år læste han privat i København. Studentereksamen blev dengang aflagt på universitetet, hvor Andersen også året efter tog 2. eksamen, eller filologikum og filosofikum.

Se også beskrivelsen af H.C. Andersens skolegang her i undervisningstemaet Andersen som mønsterbryder.