ARBEJDSOPGAVER

1. Det er afgørende for forståelsen af børnenes historie at få fastlagt hvilke synsvinkler, der arbejdes med. Hvad ses fra drengens synsvinkel, og hvad ses fra andre synsvinkler? Kæd analysen af synsvinklen sammen med en karakteristik af miljøskildringen.

2. Personkonstellationen: en indadvendt dreng og en udadvendt pige findes mange steder i Andersens tekster. Se Dreng og pige fra menupunktet Baggrund.

Hvad peger fremad i konstellationen i dette kapitel? I kan fx skitsere, hvordan I forestiller jer, at det går de to personer videre frem i romanen.

3. Modellen for miljøskildringen er H.C. Andersens eget barndomshjem. Find andre skildringer af dette miljø i Andersens andre tekster, fx i de tre selvbiografier og i andre eventyr. Sammenlign skildringerne. Hvad er digt, og hvad er virkelighed i disse beskrivelser? Kan man overhovedet skille de to ting ad?

Se Selvbiografierne og barndomshjemmet fra Baggrund.