ORDFORKLARINGER TIL TEKSTEN
Fæstning: Handlingen foregår i 1830'erne, og København var stadig omgivet af volde. De blev sløjfet i 1857. Dagvognen kommer ind gennem Vesterport og kører ind i Vestergade. Andersen kom samme vej i 1819 og sov sin første nat på et herberg i Vestergade. Beskrivelsen bygger i det hele taget på Andersens entré i København, næsten 30 år før romanen blev skrevet.

Enkefruen: Elisabeths medpassager, modelleret efter en madam Hermansen, der hjalp Andersen de første dage, han var i København.

Laxegaden: udtrykket "fanden er løs i Laksegade" stammer fra et påstået tilfælde af spøgeri i 1826.

Ukonfirmeret: konfirmationen var en slags eksamen i kristen moral. Hvis man ikke var konfirmeret, kunne man ikke forlade skolen og få arbejde.

Etatsraad Heimeran: Elisabeths eneste mulige forbindelse i København. Far til Moritz' for længst afdøde forlovede, Caroline.

Johannes Wildt: (1782-1836) skrev populærromaner.