ORDFORKLARINGER TIL TEKSTEN
Grev Frederik og Clara: Grev Frederik er en af de studenter, som uforvarende var til stede ved Elisabeths fødsel.

Moritz:
en anden af de fire studenter. Hans forlovede, Caroline, er netop død. Han har overtaget et præsteembede på Halligerne, en øgruppe i Vadehavet ud for Slesvigs kyst. Slesvig og Holsten var endnu en del af det danske rige. Hedvig er Moritz søster, der netop har mistet en lille søn.

Geburtsdag: fødselsdag.

Madam Krone: baronessens selskabsdame.

Tande: væge.

Manuducteur: Moritz.