ARBEJDSOPGAVERTEKST- OG KILDEKRITIK

Materialet til dette emne kommer fra flere mere eller mindre uatoriserede kilder, bl.a. en privat hjemmeside.

1. 

Lav en kildekritisk analyse af materialet med henblik på at vurdere dets sandhedsværdi.


TURIST- OG MASSEMEDIEIKONET


Skulpturen Den lille Havfrue er blevet et turist- og massemedieikon som bruges i utallige sammenhænge. Lav et tværfagligt projekt med udgangspunkt i disse opgaver:

2. 

Lav en kommunikationskritisk og erhvervsøkonomisk analyse af hvilken funktion skulpturen har.

3.

Foretag en ekskursion til Langelinie, hvor klassen laver en receptionsundersøgelse. Undersøgelsen kan enten være kvantitativt orienteret eller kvalitativt orienteret.

En kvalitativ undersøgelse kunne være en interviewundersøgelse, fx med udgangspunkt i spørgsmålene:

  • Hvilket land er du fra?
  • Hvorfor er du taget ud for at se Den lille Havfrue?
  • Kender du H.C. Andersens eventyr?
  • Hvad synes du om statuen?

Eleverne udskriver svarene, analyserer dem og præsenterer dem for klassen.

En kvantitativ undersøgelse kan fx formes som en spørgeskemaundersøgelse med en større population. Analyser og præsenter resultaterne i klassen. Diskuter resultatet. Publicér resultatet på en hjemmeside.NATIONALT SYMBOL

Mange vil hævde at Den lille havfrue er et nationalt symbol i og for Danmark. Det symboliserer nationens identitet indadtil og udadtil.

4.  Diskuter om og i givet fald hvordan statuen har fået status af nationalt symbol. Perspektivér til det forhold at statuen også findes andre steder i verden (se Baggrund).


FRA BOG TIL SKULPTUR

H.C. Andersens eventyr er en litterær fortælling - ord på papir i en bog. Edvard Eriksens havfrue er en skulptur placeret i noget vand ved Langelinie. Det er to meget forskellige medier.

5.  Hvad er egentlig forbindelsen mellem de to medier? Det kan man diskutere i klassen og/eller som gruppearbejde med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

a. 

Hvad er baggrunden for at der blev lavet en skulptur?

b.

Hvilken kunstnerisk 'genre' er skulptur ?

c.

Hvordan kan man analysere skulpturen som æstetisk udtryk?

d.

Gengiver skulpturen en bestemt situation i eventyret?

e.

Kan man opleve, analysere og fortolke skulpturen uden at have læst eventyret?

f.

Er der nogen sammenhæng mellem fortolkningen af eventyret Den lille Havfrue og fortolkningen af skulpturen?
g. Hvordan opfatter I oplysningen om (se Baggrund) at der findes indtil flere kopier af Den lille Havfrue i andre lande i verden?
h. Er skulpturen Den lille Havfrue kunst eller kitch?

i.

Diskuter Brygger Jacobsens udsagn om tilblivelsen af Den lille Havfrue (se Tekst) i forhold til begrebet mediekonvergens (se Baggrund).

HAPPENING ELLER HÆRVÆRK

En del af skulpturen Den lille Havfrues berømmelse skyldes at den flere gange har mistet sit hoved.

a. 

Hvor mange gange er det sket?

b.

Hvorfor er det sket?

c.

Har der været tale om hærværk eller kunsthappenings?

d.

Hvordan diskuteres begivenheden i pressen? (Søg eventuelt kilder i avisarkiver og andre steder).

e.

Diskuter kunstneren og 'havfruemorderen' Jørgen Nashes udlægning af sagen i hans erindringer (se Baggrund).

f.

Lav en billedanalyse af Jørgen Nashes billede af Havfruen uden hoved (se Galleri).

g.

Diskuter kunstens rolle i mediernes tidsalder. Perspektivér til Jørgen Nashes tilknytning til den kunstneriske bevægelse som går under navnet situationisme.
Se Jørgen Nash - Havfruemorderen (følg linkene til det Fri Universitet nederst på siden).