Tekst
ARBEJDSOPGAVER

1. Genrebestem teksten.
2. Inddel teksten i afsnit og giv dem overskrifter; gør på den baggrund rede for tekstens opbygning.
3. I linie 1 - 2 i teksten siger Andersen, at "Sandhed kan aldrig stride mod Sandhed, Videnskab aldrig stride mod Troen . . ". Hvordan definerer Andersen tro? Og hvordan definerer han videnskab?
4. Find Andersens argumenter for, at tro og videnskab er to sider af samme sag.
Hvordan beskriver Andersen forholdet mellem mennesket og Gud? Hvordan vil I karakterisere Andersens kristendoms-opfattelse?
5. Hvordan beskriver Andersen naturen? Brug guldaldermalerierne, der ligger i Galleri, til en belysning af guldalderens syn på naturen.
6. Med hvilken ret synes I, Andersen har givet sin tekst undertitlen "Prædiken i Naturen"?
7. Undersøg hvilke krav, der stilles til en tekst i genren prædiken.
8. Skriv en moderne prædiken om forholdet mellem tro og videnskab.