PERSPEKTIVERING
Teksterne der henvises til i Arbejdsopgaver:

1. "Sørge-Cantate over Høisalig Kong Frederik den Sjette", offentliggjort første gang den 28. februar 1840. Cantaten starter "Død er vor Konge! Død Kong Frederik" og kan findes i Niels Birger Frank: H.C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822 - 1875. Hagerup 1942, bibliografinummer 367.

2. "Til Christian den Ottende" er et hyldestdigt til kongen og blev offentliggjort første gang i 1879. Det findes i Niels Birger Frank: H.C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822 - 1875. Hagerup 1942, hvor det har nummer 1234.