ARBEJDSOPGAVER

1. Karakteriser kejseren.

2.
Hvilke egenskaber hos kejseren gør ham til et nemt bytte for de to bedragere?

3.
Karakteriser de personer, der omgiver kejseren. Skyldes det personlig fejghed, at embedsmændene ikke siger til kongen, at de ikke kan se hans nye tøj, eller kan du komme med bud på andre årsager?

4.
Hvordan beskrives bedragerne?

5.
Hvad og/eller hvem kritiseres i dette eventyr?

6.
Det er et lille barn, der mod slutningen af novellen siger højt, hvad alle tænker. Hvorfor er det netop et barn, der kommer med den forløsende replik? Hvad er barnets rolle i romantikken?
Find evt. oplysninger om romantikken hos E-poke.

7.
I 1790 skrev P.A. Heiberg (1758 - 1841) i en vise, at "Ordner hænger man på Idioter" - 9 år senere blev han landsforvist for sin kritik af magthaverne. Fortolk Heibergs replik og sammenhold den med budskabet i Keiserens nye Klæder.

8.
Beskriv Andersens forhold til kongemagten og adelen. Kom herunder ind på kunstnernes rolle under enevælden og det spæde demokrati. Du kan finde inspiration i Andersens digte til Frederik den 6. og Christian den 8.
(Find henvisninger i Perspektivering og se desuden Andersen som mønsterbryders delforløb Rejsen gennem historien).

9.
Skriv et hyldestdigt til Dronning Margrethe den 2. i samme stil som Andersens digt til Kong Christian den 8. og skriv derefter en moderne hyldest til dronningen. Påpeg og begrund forskelle i genre, stilleje, sprog, indhold, forfatterrolle mm

10.
Kig på illustrationerne i galleriet og vurder i hvor høj grad, du mener de er dækkende for eventyrets indhold.

11.
Lav selv en illustration til eventyret i en form og et medie efter eget valg.


Husk at se oplysningerne i Baggrund.