ARBEJDSOPGAVER

1. Syng sangen! (Hør evt. melodien - se Baggrund)

2. Hvilket Jyllands-billede tegner Andersen for læserne? Se bl.a. på ordvalget i landskabsbeskrivelsen.

3. Andersen inddrager både fortid og fremtid; på hvilken måde og med hvilket formål gør han det?

4. Holdt hans forudsigelser stik? Se fx på, hvad han siger om heden? Og om damptoget?

5. Andersen som rejsende: hvad lægger han mærke til? Hvad vil han have, at vi, der læser digtet, skal se for os?

6. Forestil dig, at du i 2004 får et manuskript som Jylland mellem tvende Have ind ad døren og bliver bedt om at vurdere, om det skal være Jyllands nye nationalsang. Hvad vil du svare din chef? Hvilke evt. forslag til ændringer vil du sende til digteren?


Husk at se oplysningerne i Baggrund.