PERSPEKTIVERING

P. Thestrup, D. Andersen og N. Oxenvad: Mod bedre tider. Odense 1789-1868. Odense 1986.

H.C. Johansen: En samfundsorganisation i opbrud 1700-1870. Dansk Social Historie bd. 4. Gyldendal 1979.

Jens Andersen: Andersen. En biografi. bd. 1-2, Gyldendal 2004.