PERSPEKTIVERING

H. Haue m.fl.: Skolen i Danmark. Fra 1500-tallet til i dag. Systime 1986.

Se flere litteraturhenvisninger - især om gymnasieskolen - her på Undervisningsministeriets hjemmeside.