BAGGRUND

Årene i den lærde skole blev en vanskelig tid for H.C. Andersen, men i 1828 kunne han som 23-årig tage eksamen artium på Københavns Universitet. Denne eksamen svarede nogenlunde til vor tids studentereksamen (se også Et geni på skolebænken).

I romanen OT fra 1835 skildrede han den betydningsfulde begivenhed, som var adgangen til at blive indskrevet ved universitetet som akademisk borger. Det første universitetsår, rusåret, gik med at læse en række almendannende fag, der blev afsluttet med anden eksamen. Først derefter kunne det egentlige specialstudium begynde. I 1828 blev i Kongeriget Danmark kun 80 unge mænd studenter, hvoraf ca. ¼ var forberedt privat. De klassiske sprog, græsk og latin, var hovedfag og de fleste studenter fortsatte på universitetets teologiske fakultet med henblik på at blive præster.