BAGGRUND

H.C. Andersen havde i Odense gået i fattigskolen, og hans kundskaber var mådelige. I København fik han ved velynderes hjælp lejlighed til at blive optaget i den lærde skole i Slagelse. Det højere skolevæsen var blevet reformeret i de gode år i begyndelsen af 1800-tallet. Den endelige lov af 1809 skulle sikre, at:

Det er og skal fremdeles være alle de lærde skolers fælles Hovedbestemmelse, at forskaffe de Unge, som søge dem, en sådan Uddannelse af deres Anlæg og Evner, og et saadant Forraad af Kundskaber, at de, tilbørligen forberedte, kunne ved Universitetet fortsætte og fuldende deres akademiske Studier. Men da, efter Skolernes nuværende Indretning, Leilighed gives til, at de af Statens Ungdom, som skiøndt ikke bestemte til Universitetsstudier, dog mere eller mindre behøve videnskabelig Uddannelse for deres tilkommende borgerlige Stilling og Forretninger, kunne der, uden afbræk for Skolernes Hovedbestemmelse tage Deel i de Grene af Underviisningen, som til dette Øiemed ere gavnlige, saa tillades, at ogsaa deslige Unge tilstedes Adgang til de lærde Skoler.

Det kunne se ud, som om velynderne i København netop havde tænkt på den passus i formålsparagraffen, der omhandlede de unge, der nok havde brug for kundskaber ud over grundskolen, men som ikke ønskede at bruge den lærde skole som middel til at studere ved universitetet. En brevveksling mellem præsten J.P. Mynster, der var medlem af Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler, og Jonas Collin peger i denne retning. Heri gav Mynster udtryk for, at den privatundervisning, som Hans Christian indtil da havde modtaget i København, ikke havde båret tilstrækkeligt frugt, og da privatundervisning i en præstegård på landet sikkert ville blive for "upoetisk" for ham, anbefalede Mynster derfor at den unge mand blev optaget i Slagelse lærde Skole, hvor netop rektor Simon Meisling måtte være den rette til at "regiere" ham (se her om Simon Meisling fra Den rejsende).

Jonas Collin, der var leder af Det Kongelige Teater, sikrede sig kongens tilslutning til denne plan, og den 17. oktober 1822 kunne Collin skrive en ansøgning til Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler.