TEKST

Teksten til dette punkt består af tre små H.C. Andersen-tekststykker om de 3 danske konger, der virkede i hans levetid, og sidst kan du læse nogle paragraffer fra Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849.

Om Frederik VI

Om Christian VIII

Om Frederik VII

Grundloven 1849


Husk også at se oplysningerne i Baggrund!