ARBEJDSOPGAVER

1. Anfør nogle principielle forskelle på enevælde og demokrati og forklar, hvilken rolle kongen har i det danske demokrati.
2. Gennemgå valgbestemmelserne og præciser hvem der fik indflydelse og hvem der ikke fik nogen umiddelbar glæde af den frie forfatning.
3. Analyser teksterne om de tre konger og tag stilling til, om der var tale om en udvikling i H.C. Andersens syn på monarkiet?
4. Find eksempler i H.C. Andersens forfatterskab på beskrivelser og karakteristikker af konger, dronninger, prinsesser og prinser og relater disse karakteristikker til genre og tid med henblik på at iagttage nogle forskelle.
5. Diskuter om H.C. Andersens forhold til kongehuset er væsensforskellig i forhold til den I oplever i dag?


Se oplysninger om monarkiet i Danmark fx på Kongehuset.dk.


Husk at se oplysningerne i Baggrund!