ARBEJDSOPGAVER

1. Find eksempler på H.C. Andersens beskrivelse af de forskellige danske landskaber og deres befolkning.
2. På hvilke måder kommer 'det moderne' forstået som industrialisering og økonomisk vækst til udtryk?
3. Hvilke personer omtaler H.C. Andersen som henholdsvis tilhængere og modstandere af dampskibe?
4. Hvorfor skulle H.C. Andersen ønske at blive præst? Find eksempler på hans opfattelser af det religiøse.
5. Fremhæv eksempler på, at H.C. Andersens liv dannede grundlag og inspiration for hans værker.


Husk at se oplysningerne i Baggrund!